Analiza wskaźnikowa

Parametr

 Formuła obliczeniowa

2015

2014

2013

 

RoA

zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

 

22,7%

 

18,7%

 

15,8%

aktywa ogółem

 

RoE

zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

 

41,5%

 

31,7%

 

26,9%

kapitał własny

 

Rentowność EBITDA

EBITDA

 

28,5%

 

26,5%

 

27,9%

przychody netto ze sprzedaży

 

Rentowność netto

zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

 

16,4%

 

14,9%

 

11,8%

przychody netto ze sprzedaży

Dług netto (mln PLN)

dług oprocentowany minus środki pieniężne

(0,1)

(4,1)

(1,1)

Grupa IMS odnotowała progres wskaźników rentowności, tak na poziomie EBITDA jak i netto, w porównaniu do wskaźników osiągniętych w roku 2014. Grupa posiada nadwyżkę netto środków finansowych nad długiem oprocentowanym. Nadwyżka ta zmniejszyła się w stosunku do stanu na koniec 2014 roku o 4,0 mln PLN głównie w związku z prowadzonym w 2015 roku skupem akcji własnych oraz wypłaconej wysokiej dywidendy (2 – krotnie wyższej niż wypłacona w 2014 roku). Łącznie na przeprowadzenie skupu i wypłatę dywidendy Grupa wydała 7,6 mln PLN.