Pozycja rynkowa Grupy IMS


Grupa IMS jest liderem rynku marketingu sensorycznego w Polsce, coraz skuteczniej również rozwija także swoje usługi w innych krajach. Na koniec 2015 roku Grupa dostarczała swoje usługi do 10.517 lokalizacji abonamentowych na terenie Polski i poza granicami (lokalizacja = pojedyncze urządzenie audio, wideo lub aromabox, za które pobierana jest opłata abonamentowa). Usługi abonamentowe oparte są w większości o długoterminowe, kilkuletnie kontrakty. Przychody abonamentowe stanowią 42% wszystkich przychodów Grupy. 

Wykres: Wzrost liczby obsługiwanych przez Grupę IMS lokalizacji abonamentowych w latach 2000 – 2015 

 

 


Tabela: Wzrost liczby obsługiwanych lokalizacji oraz kampanii reklamowych w latach 2014-2015

 

12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2015 r.

 12 miesięcy zakończonych
31 grudnia 2014 r.
 Wskaźnik wzrostu
2015/2014
 liczbowy procentowy
Liczba obsługiwanych lokalizacji handlowych (abonamenty audio i wideo)

8 558

7 238

1 320

18%

Liczba obsługiwanych lokalizacji handlowych
(abonamenty aroma)

1 959

1 507

452 

30%

Lokalizacje abonamentowe łącznie 10 517 8 745 1 772 20%
Liczba kampanii reklamowych audio 3 493 3 373 120  4%
Liczba kampanii reklamowych Digital Signage 1 127 1 112 15  1%


Grupa IMS działa w dwóch strategicznych obszarach rynku: na rynku usług wsparcia sprzedaży głównie dla sektora retail (rynku detalicznego), oraz na rynku mediowym jako kanał reklamy. W tym drugim przypadku przychody Grupy są ściśle powiązane z sytuacją i trendami w branży reklamowej.

powrót

Rynek usług abonamentowych

Według danych GUS, w samej Polsce istnieje kilkaset tysięcy punktów usługowo-handlowych, których profil działalności odpowiada profilowi obecnych klientów Grupy IMS. W niektórych z nich, może być więcej niż jedna lokalizacja abonamentowa (przykład: galeria handlowa może korzystać z jednego – dwóch urządzeń do audiomarketingu i nawet kilkunastu urządzeń aroma, czyli w obrębie jednego punktu usługowo – handlowego możemy mieć do czynienia z kilkunastoma lokalizacjami abonamentowymi). Oznacza to, że potencjał rynku w Polsce (i patrząc szerzej w Europie, ekspansja na którą jest celem strategicznym Grupy) jest ogromny.

Źródła przewagi konkurencyjnej Grupy IMS tkwią przede wszystkim w kompleksowym podejściu do marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży i budowaniu w każdym z rozwijanych sektorów (audio, wideo, aroma) wewnętrznych, silnych kompetencji. Dotyczy to kompetencji marketingowych, sprzedażowych, a także technicznych i logistycznych. Grupa IMS posiada własne zespoły do realizacji tych poszczególnych zadań. Działy zajmujące się bezpośrednią obsługą klienta, budowane przez wiele lat w oparciu o najlepszych fachowców dają firmie olbrzymią przewagę nad konkurencją, której trudno jest dzisiaj dogonić Grupę IMS w wielu z tych obszarów. Dla przykładu - kompetencje działu muzycznego są dziś najwyższymi w Polsce, czego dowodem są chociażby prośby o pomoc od wielu innych podmiotów z rynku muzycznego w sprawach związanych z wykorzystaniem muzyki (kompilacje, tworzenie playlist itp.).

Unikalną cechą oferty w każdym sektorze, w którym konkuruje Grupa IMS jest oferowanie najlepszych, innowacyjnych rozwiązań marketingowych w całościowym opracowaniu. Ofertą Grupy jest zupełne odciążenie klienta od implementacji, zarządzania i monitorowania systemów oraz procesów, nakierowanych na działania marketingowe w miejscu sprzedaży. Klient, po uzgodnieniu celów do osiągnięcia lub zadań do wypełnienia, nie bierze już później udziału w przebiegu akcji marketingowej. Nie dotyczy to oczywiście konsultacji z klientem, np. w dziedzinie rozwoju profili muzycznych prezentowanych w sklepach klienta lub wyrażania zgody na treści poszczególnych spotów promocyjnych.

Grupa IMS rozwinęła w najszerszym zakresie w Polsce usługi audio-, wideo- i aromamarketingu w miejscach sprzedaży. Systemy Grupy pracują dzisiaj w wielu miejscach w Polsce.
Naszymi klientami są:

  • Galerie, takie jak: Galeria Mokotów, Złote Tarasy,  Arkadia, Galeria Wileńska, Centrum Handlowe Atrium Reduta, Centrum Handlowe Atrium Targówek, Centrum handlowo – rozrywkowe Blue City, Manufaktura Łódź, Silesia City Center w Katowicach, Galeria Kazimierz w Krakowie, Galeria Krakowska, Arkady Wrocławskie, Bonarka City Center w Krakowie, Galaxy w Szczecinie, Galeria Bałtycka w Gdańsku, Galeria Dominikańska we Wrocławiu, Galeria Jurajska w Częstochowie, Galeria Łódzka, Galeria Solna w Inowrocławiu, Galeria Malta w Poznaniu, Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu, Plejada Bytom, Stary Browar w Poznaniu, Wzorcownia we Włocławku;
  • Sieci handlowe, takie jak: Carrefour Polska, Tesco (Polska), „Piotr i Paweł” S.A., Alma Market, Polomarket, Sieć supermarketów Mila, Eko Holding S.A., E.Leclerc Polska;
  • Firmy odzieżowe i obuwnicze, takie jak: CCC, LPP (House, Cropp, Mohito, Sinsay), Tallinder, Simple, Gino Rossi, Top Secret, Kazar Footwear,  Bytom, Vistula Group, 4F, Solar Company;
  • Kontrahenci z wielu innych branż: sieć restauracji Sfinks Polska, Bank Millennium, Jysk, Home & You, Hebe, Super-Pharm Poland, Cosmedica, Castorama Polska, Praktiker, IKEA.

powrót

Rynek reklamy w Polsce

Grupa IMS usługi reklamowe świadczy na obszarze kraju. Według uśrednionych szacunków rynek reklamy w Polsce w 2016 roku sięgnie wartości 6,9 mld PLN i znajduje się w umiarkowanym trendzie rosnącym. Według domu mediowego ZenithOptimedia Group, w roku bieżącym wydatki reklamowe w Polsce będą o 2,8 proc. wyższe niż w 2015 roku. Wzrost tej kategorii wydatków utrzymuje się na niższym poziomie niż wzrost PKB (na poziomie niespełna 3% rok do roku, przy PKB na poziomie 3,7%). W wybranych podkategoriach branży mediów i reklamy  wzrosty są jednak wyraźnie wyższe np. w przypadku Internetu wzrosty sięgają 10%.  Wydatki w Polsce na reklamę w latach 2016-2017 mają sięgać wartości: 6.881 mln PLN i 7.062 mln PLN (co ilustruje poniższy wykres).

 

Rynek Mediów in-store, na którym operuje Grupa IMS jest rynkiem trudnym do jednoznacznej kategoryzacji, dlatego niełatwo go oszacować. Z całą pewnością jednak, rynek ten jest beneficjentem przesunięć budżetów z mediów zasięgowych do mediów wyspecjalizowanych i targetowanych, przede wszystkim do mediów wyspecjalizowanych o wysokiej efektywności. Dzięki temu Grupa IMS notuje stopniowy wzrost poziomu sprzedaży swoich powierzchni reklamowych na nośnikach Digital Signage oraz w kanale mediowym in-store radio.

powrót

Konkurencja

Otoczenie konkurencyjne, w którym operuje Grupa IMS, zdefiniowane jest przede wszystkim przez firmy  oferujące usługi w zbliżonym do Grupy obszarze. Należy jednak podkreślić, że żadna z firm konkurujących z Grupą IMS nie oferuje kompletnego pakietu usług sensorycznych oraz pakietu usług mediowych. Grupa jest zatem wyjątkowym graczem zarówno z uwagi na zgromadzoną wiedzę, kompetencje jak i uzyskany udział w rynku jako całości.

Do kluczowych konkurentów Grupy IMS należy zaliczyć:

  • MOOD MEDIA - międzynarodowa firma wyspecjalizowana w audiomarketingu, dostarczająca również w Polsce usługę aroma oraz Digital Signage w innych krajach. Największy światowy gracz w marketingu sensorycznym, notujący jednak przeciętne wyniki finansowe i potężnie zadłużony. Spółka notowana jest na giełdzie w Toronto.
  • CLEAR CHANNEL - międzynarodowa firma wyspecjalizowana w kategorii Digital Signage, działająca w Galeriach Handlowych, nawiązuje bezpośrednią walkę konkurencyjną z Grupą IMS. Oddział polski, tj. Clear Channel Poland Sp. z o.o., odnotowuje znaczące straty finansowe.
  • M4B - polska firma zajmująca się systemami Digital Signage. Notowana na NewConnect.
  • AROMA CORP - polska firma zajmująca się aromamarketingiem. Niewielki gracz rynkowy. Emitent odstąpił od negocjacji mających na celu nabycie tego podmiotu.
  • ADMOTION - polska firma zajmująca się instalacjami interaktywnymi oraz Digital Signage.
  • Inne małe podmioty o przychodach w granicach 1 mln PLN i zasięgu głównie lokalnym.

powrót