Prognozy

Stanowisko Emitenta odnośnie opublikowanych prognoz na 2015 rok

W dniu 14 maja 2015 roku Emitent opublikował prognozę wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2015 rok (raport ESPI nr 22/2015).

Zestawienie przedstawiające realizację prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2015 rok znajduje się poniżej:

  Wyniki 2015  Prognoza 2015  % wykonania prognozy
Przychody netto ze sprzedaży 42 001  41 500  101%
EBIT 8 831  8 150  108%
EBITDA 11 988  11 250  106%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 6 888  6 600  104%


Grupa IMS zrealizowała prognozę na rok 2015. Szczególną rolę w realizacji prognozy odegrały rosnące przychody z tytułu usług abonamentowych, sprzedaż systemów i urządzeń Digital Signage oraz sprzedaż towarów i materiałów. We wszystkich segmentach abonamentowych, Grupa w 2015 r. powiększyła liczbę posiadanych lokalizacji o 1.772 przekraczając prognozowane założenia wynoszące ok. 1.500 lokalizacji. W 2015 roku na dobrym poziomie zrealizowane zostały także przychody z usług reklamowych. 

Publikacja i realizacja przez Grupę prognoz finansowych jest dowodem dynamicznego rozwoju, stabilności mocnych fundamentów prowadzonej działalności a także przejrzystość i przewidywalność dla inwestorów.