Strategia rozwoju Grupy


Strategia rozwoju Grupy IMS opiera się na realizacji wzrostu wartości poprzez:

 • Wzrost organiczny;
 • Rozwijanie i wprowadzenie na rynek nowych produktów;
 • Akwizycje innych podmiotów.

Wzrost organiczny

Wzrost liczby lokalizacji abonamentowych audio, wideo i aroma obsługiwanych przez Grupę

Usługi abonamentowe oferowane przez Grupę są stale zmieniane i udoskonalane, aby sprostać zmieniającym się potrzebom i oczekiwaniom rynku i klienta. Od początku działalności Grupa bazuje na usługach abonamentowych, których celem jest zbudowanie pozytywnej atmosfery miejsca sprzedaży poprzez wykorzystanie zmysłów. Modyfikacje następują głównie w obszarze strategii sprzedaży usług. Elementami zmieniającymi się jest polityka cenowa, sposoby argumentacji handlowej czy też dywersyfikacja usług w celu lepszego dopasowania do oczekiwań rynku. Celem Zarządu Emitenta jest przyspieszenie tempa pozyskiwania lokalizacji abonamentowych. Służyć temu ma powiększanie zespołów sprzedażowych oraz szeroko prowadzone działania komunikacyjne, pokazujące skuteczność rozwiązań dostarczanych przez Grupę i wysoką jakość świadczonych usług. Zarząd IMS dąży do doprowadzenia do zwiększania od 2018 roku liczby pozyskiwanych lokalizacji o ok. 2.500 - 3.000 rocznie (Iiczba lokalizacji w ciągu ostatnich pięciu lat rosła rocznie średnio o 1.277 lokalizacji, przy czym średnioroczny wzrost liczby lokalizacji audio i wideo wyniósł w tym okresie 992, natomiast średnioroczny wzrost ilości lokalizacji aroma to 285).
 

Wykres: Wzrost liczby obsługiwanych przez Grupę IMS lokalizacji abonamentowych audiomarketingowych i wideomarketingowych w ciągu ostatnich 5 lat

Wykres: Wzrost liczby obsługiwanych przez Grupę IMS lokalizacji abonamentowych aroma w ciągu ostatnich 5 lat

 

Pozyskanie nowych segmentów rynku

Grupa ciągle poszukuje nowych rynków zbytu dla swoich usług. W roku 2016 i dalszych latach działalności Grupa rozwijać będzie dotychczasowy kierunek rozwoju polegający na implementacji usług z branży sensorycznej u swoich Klientów. Rozwój polegający na implementacji kolejnych usług u klientów pozyskanych w poprzednich latach, to ciągle jeden z najważniejszych elementów strategii rozwoju. Należy jednak podkreślić, że ostatnie dwa lata działań Grupy polegających na poszukiwaniu możliwości rozwoju usług w nowych kanałach dystrybucji wskazały trzy bardzo ciekawe i obiecujące kierunki rozwoju. Jest to bankowość, w której usługa audio, aroma i Digital Signage buduje właściwą atmosferę wizyty potencjalnego odbiorcy usług bankowych. Badania neuromarketingowe przeprowadzone przez IMS S.A. w jednej z sieci bankowych, potwierdzają sens inwestowania w ten rynek. Rok 2015 to rozwój operacji w kanale stacji benzynowych. Przeprowadzone testy wskazują ten kierunek jako właściwy i z dużym potencjałem. Badania przeprowadzone przez właścicieli sieci stacji benzynowych również potwierdzają plany rozwoju przyjęte przez Grupę. Zagranica to kolejny bardzo wymagający, ale też mający olbrzymi potencjał rynek zbytu. Grupa planuje powiększać przychody na tym rynku, głównie poprzez dotarcie do sieci międzynarodowych.

Wprowadzanie nowych urządzeń technologicznych

Działalność badawczo-rozwojową w zakresie nowych urządzeń i systemów prowadzi w Grupie Emitenta spółka zależna IMS r&d sp. z o.o. (dawniej Tech Cave Sp. z o.o.), która pracuje nad nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami urządzeń do marketingu sensorycznego wykorzystywanymi w całej Grupie Kapitałowej (np. serwery do nadawania muzyki i wyświetlania kontentu Digital Signage) oraz autorskimi, interaktywnymi aplikacjami multimedialnymi. Jest producentem m.in. Systemu Lokalizator,  Rabatomat oraz TCadvert opisanymi poniżej.

System LOKALIZATOR – aplikacja interaktywna oraz specjalne kioski interaktywne przeznaczone dla galerii handlowych i centrów rozrywki. Konstrukcje kiosków zawierające wielkoformatowe monitory dotykowe wyposażone w aplikację pomagają odwiedzającym w nawigacji w obiektach handlowych. Oprócz standardowej funkcji wytyczania trasy do żądanego salonu wspiera użytkowników w dodatkowe, potrzebne w przestrzeni galerii handlowej informacje. Aplikacja stanowi również platformę komunikacyjną pomiędzy zarządzającymi obiektem a jego gośćmi. Aplikacje systemu lokalizator są coraz częściej integrowane z bazami danych wykorzystywanymi przez galerie jako  źródła danych także dla stron www oraz aplikacji społecznościowych.

Zdjęcie 1. Przykładowy system LOKALIZATOR w galerii handlowej

Rabatomat – rozwinięcie systemu Lokalizator o dodatkowe funkcje wspierające eventowe działania promocyjne jak loterie lub konkursy oraz umożliwiające prowadzenie stałych programów lojalnościowych, programów wspierających sprzedaż w galerii oraz zaawansowanej dystrybucji ofert specjalnych najemców. Z technicznego punktu widzenia, rabatomat jest urządzeniem identycznym z kioskiem lokalizatora wyposażonym w dodatkowe akcesoria – minimum w skaner kodów oraz drukarkę.

System TCadvert - system zarządzania wideo do zastosowań komercyjnych – reklamowych. System, w odróżnieniu od wielu dostępnych na rynku, oparty jest na zarządzaniu regułowym i automatycznym generowaniu kolejności emisji. Pozwala między innymi na precyzyjne programowanie różnych typów kampanii w wyznaczonych godzinach, obsługę kampanii priorytetowych, właściwy podział wyświetlanych treści na komercyjne i autopromocyjne galerii oraz atrakcyjny kontent neutralny. Przy tworzeniu systemu główny nacisk został położony z jednej strony na bezpieczeństwo dla reklamodawców, z drugiej na szybkość i pewność jego obsługi. System wdrożony jest we wszystkich, strategicznych dla Grupy IMS systemach Digital Signage.

Wprowadzanie i sprzedaż przez IMS r&d sp. z o.o. (dawniej Tech Cave Sp. z o.o.) urządzeń typu lokalizator czy rabatomat umożliwia wykorzystanie przez Grupę Emitenta efektów synergii poprzez zaoferowanie klientom nowych produktów i rozwiązań. Lokalizator i rabatomat to tylko przykłady technologii, które Grupa IMS dostarcza Klientom. Innymi przykładami instalacji zamieniających zwykłą wizytę w sklepie w interaktywne doświadczenie są: stół interaktywny, podłoga interaktywna, stacje ładujące, videowall wykorzystujący technologie Kinect, ekrany LED i podłogi LED, interaktywne infopunkty –  recepcje. Zasady funkcjonowania ww. urządzeń szczegółowo opisane są w ofercie Grupy IMS znajdującej się na stronie internetowej Spółki.

Celem Grupy w zakresie strategii badawczo-rozwojowej jest:

 • rozwijanie istniejących systemów audio i wideomarketingowych
  Dostarczane przez IMS r&d sp. z o.o dla IMS S.A. urządzenia audio i wideo będą stale optymalizowane pod kątem niezawodności, optymalizacji kosztów podzespołów, wykorzystania najnowszej technologii i rozwiązań. Ciągły postęp i wymiana dostępnych na rynku podzespołów wymusza adaptację istniejących rozwiązań do nowych warunków połączoną ze stałym testowaniem rozwijanych urządzeń.
  Strategia w zakresie serwerów wykorzystywanych przez IMS r&d sp. z o.o do realizacji projektu Lokalizator, zakłada prowadzenie prac mających na celu rozszerzenie ich funkcjonalności poprzez rozbudowę o nowe akcesoria (czytniki kart magnetycznych, czytniki RFID, Bluetooth Low Energy). Aplikacje są dodatkowo integrowane z zewnętrznymi systemami bazodanowymi.
 • opracowanie i wdrożenie nowych systemów do oferty Emitenta, w tym:
  • urządzeń odtwarzających playlistę muzyczną z możliwością interakcji z użytkownikiem i jego ingerencją w playlistę,
  • systemów multimedialnych opartych na Kinekcie, wielodotykowej interaktywności, rozwiązaniach tabletowych i aplikacjach mobilnych,
  • systemów i rozwiązań związanych z rozwojem technologicznym branży Digital Signage,
  • nowych urządzeń/systemów wspierające usługi aromamarketingowe.
 • optymalizacja zarządzania istniejącymi systemami, ich automatyczny monitoring i stałe podnoszenie jakości serwisu opartego na tych urządzeniach, m.in. poprzez integrację systemów zarządzania relacjami z Klientami z systemami wsparcia technicznego i przydziału zadań w działach informatycznych.
   

Rozszerzenie obsługi rynków zagranicznych

Jednym z celów strategicznych Grupy jest zdobycie pozycji lidera w Europie w zakresie marketingu sensorycznego. Oprócz Polski, Grupa działa aktualnie na terenie Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Szwajcarii, Turcji, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Bułgarii, Litwy, Łotwy, Estonii i Holandii. Grupa planuje intensyfikację działań zagranicą mających na celu obsługę coraz większej liczby punktów handlowych w Europie. Plany rozwoju opierają się w dużym stopniu na ekspansji zagranicznej Partnerów biznesowych Grupy pozyskanych w Polsce. Dzięki długoletniej współpracy polskie organizacje handlowe planując rozwój poza granicami kraju zakładają, iż usługi audio, Digital Signage oraz aroma implementować będą we współpracy ze spółkami Grupy. Dodatkowo Grupa rozwija współpracę z dystrybutorem usług Emitenta na terenie Czech i Słowacji, spółką Store Media S.R.L., która to we własnym imieniu rozwija sprzedaż aromamarketingu na bazie doświadczeń oraz urządzeń i olejków zapachowych kupowanych od IMS S.A. Przez ostatnie 3 lata Grupa zbudowała relacje z firmami z branży serwisowej na terenie wspomnianych wyżej krajów, dzięki temu może dostarczać swoje usługi na najwyższym poziomie również w zakresie serwisu. Ponadto, większą obecność Grupy na rynku europejskim mają zapewnić specjalnie w tym celu dedykowani handlowcy i menedżerowie, których zatrudnienie nastąpi w 2016 roku. Grupa zamierza poszerzyć zasięg działania poza Polskę, do 2,5 – 3 tysięcy lokalizacji abonamentowych na koniec 2018 roku (na dzień 31.12.2015 roku Grupa posiadała 1.138 lokalizacji zagranicznych).

powrót

Rozwijanie i wprowadzenie na rynek nowych produktów

Grupa stale pracuje nad nowymi produktami, które są rozszerzeniem i dopełnieniem aktualnej oferty dla obsługiwanych przez nią klientów oraz umożliwiających dotarcie do nowych obszarów rynku.

W 2014 r. IMS S.A. przejęła Entertainment Group Sp. z o.o.(obecnie IMS events sp. z o.o.). IMS events sp. z o.o. specjalizuje się w organizacji eventów i wydarzeń specjalnych. Firma zajmuje się przygotowywaniem i realizacją imprez związanych z wprowadzeniem nowych produktów na rynek, ambientami, promocją, programami lojalnościowymi, szkoleniami, konferencjami, itp., czyli usługami, których jeszcze nie miała w swojej ofercie Grupa IMS, a na które istnieje szerokie zapotrzebowanie ze strony rynku. Agencja buduje i wzmacnia w ten sposób pozytywny wizerunek firm, a jej celem jest realizacja zleceń w sposób w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Jedną ze specjalizacji IMS events sp. z o.o.  są działania PR, mające na celu promowanie marki w wybranym środowisku. Przedsięwzięcia eventowe oraz szeroki zakres usług PR, w tym Celebrity PR (usługi PR z wykorzystaniem wizerunku, obecności na imprezie osób znanych – „celebrytów”), umożliwiają zaprezentowanie aspektów najistotniejszych z punktu widzenia klienta. W portfolio klientów IMS events sp. z o.o.  znajdują się m.in.: Diageo Polska, Carlsberg Polska, Hotel Sheraton, GlaxoSmithKline, Metro Group, Summit Motors Poland, Red Bull, Schweppes Orangina, Martini Polska, Citroen, Multikino, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Pepsi Polska.

Aktualnie Grupa IMS pracuje nad projektem „Funbox – mobilna szafa grająca”. Projekt ten rozwijany jest przez Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “LabPi”) i bazuje na mobilnej aplikacji muzycznej działającej na zasadzie szafy grającej, z wykorzystaniem serwera muzycznego służącego do emisji utworów muzycznych, zainstalowanego w danym obiekcie należącym do partnera handlowego. Zgodnie z założeniami Projektu Funbox - stworzona przez LabPi aplikacja mobilna - ma umożliwiać klientom partnerów handlowych, za określoną opłatą, sterowanie znajdującym się w lokalu serwerem muzycznym, poprzez publiczne odtworzenie w lokalu partnera handlowego wybranego przez klienta utworu z zamieszczonej na serwerze muzycznym playlisty.

W latach wcześniejszych przykładem działań Grupy IMS związanych z rozwijaniem i skutecznym wprowadzaniem nowych produktów, może być usługa aromamarketingu, która od 2010 roku na szeroką skalę została zaoferowana przez IMS S.A.

powrót

Akwizycje

Strategia rozwoju Grupy, której celem jest konsolidacja rynku i zdobycie pozycji lidera marketingu sensorycznego w Europie, zakłada akwizycje podmiotów krajowych jak i zagranicznych. Celem Grupy jest poszukiwanie jedynie rentownych podmiotów o dużych perspektywach wzrostu, których przejęcie pozwoli na wykorzystanie efektów synergii dla wzrostu wartości Grupy IMS oraz dywersyfikację usług. Przykładem takich działań było wspomniane wyżej nabycie przez IMS S.A. w dniu 31 marca 2014 roku 73% udziałów w IMS events sp. z o.o. (dawniej Entertainment Group Sp. z o.o.). W roku 2015 Grupa IMS powiększyła swoje przychody w nowym segmencie Eventy o 3,1 mln PLN z rentownością brutto 32% (wyliczoną jako różnica pomiędzy przychodami i kosztami bezpośrednio przypisanymi do danego segmentu). 

W grudniu 2012 roku IMS S.A. rozpoczął współpracę z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Współpraca ta ma na celu budowę lokalnej sieci dystrybucji usług audio- i aromamarketingu w Polsce. Współpraca przewiduje finansowanie projektu w całości przez Inkubator, Emitent natomiast zapewnia wsparcie technologiczne projektu polegające na udostępnieniu do odpłatnego wykorzystania urządzeń do audio i aromamarketingu oraz zasobów ludzkich w zakresie tworzenia kontentu i serwisu. Wkład Inkubatora w przedsięwzięcie wyniósł ok. 0,8 mln PLN. W wyniku podjętej współpracy utworzona została spółka Mood Factory, której celem jest budowa lokalnej sieci dystrybucji usług audio- i aromamarketingu. Taka formuła przedsięwzięcia minimalizuje ryzyko gospodarcze po stronie Grupy Emitenta oraz maksymalizuje korzyści w wyniku potencjalnego połączenia zawiązanej spółki inkubatorowej Mood Factory Sp. z o.o. z Emitentem. Przejęcie zapewniłoby znaczący wzrost ilości posiadanych lokalizacji płacących comiesięczny abonament i tym samym istotny wzrost przychodów, zysku operacyjnego oraz zysku netto Grupy Kapitałowej IMS. Emitent posiada opcję zakupu od inkubatora 29% udziałów w Mood Factory Sp. z o. o., wykonywalną od marca 2016 roku oraz od kwietnia 2016 roku opcję konwersji udzielonej Mood Factory Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 300 tys. PLN na 7% udziałów. Szczegółowe informacje dotyczące współpracy Emitenta z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości przy Mood Factory Sp. z o.o. oraz opcji na zakup udziałów zostały szczegółowo opisane w zakładce Istotne wydarzenia roku 2015.

powrót